Grażyna Piotrowska-Oliwa | Oficjalna strona
 • Informacje ogólne

gpo1Grażyna Piotrowska-Oliwa- urodzona 31.03.1969 r. w Warszawie.
Posiada stopień MBA, który zdobyła w jednej z największych prywatnych szkół zarządzania i biznesu na świecie- INSEAD, we Francji, w 2005 roku. Wcześniej ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (1997r.). Tytuł magistra otrzymała natomiast na Akademii Muzycznej w Katowicach, broniąc pracy na temat marketingu w sztuce w roku 1993.

 • Doświadczenie zawodowe

Po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, jako członek korpusu służby cywilnej, została pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa. Na początku, na stanowisku naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych, gdzie przede wszystkim sprawowała nadzór nad wdrażaniem programów regionalnych funduszy inwestycyjnych, NFI oraz nadzorowała rynek kapitałowy.

W roku 2000 została przeniesiona na stanowisko naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych, gdzie brała udział w procesach prywatyzacyjnych TP SA oraz sektora bankowego (Pekao SA, PBK SA) i sektora chemicznego.

Od 2001 roku pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. W pierwszych latach była zatrudniona na stanowisku dyrektora w Departamencie Współpracy z Regulatorem. W tamtym okresie do najważniejszych jej zadań należały przede wszystkim: ochrona pozycji rynkowej oraz przedsięwzięcia związane ze współpracą międzyoperatorską. W późniejszym okresie piastowała stanowisko dyrektora wykonawczego ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej oraz sprawowała nadzór nad R&D.

W 2007 roku rozpoczęła pracę w PTK Centertel sp. z.o.o. pełniąc w tej firmie funkcję prezesa zarządu oraz piastując stanowisko dyrektora generalnego. Sprawowała nadzór nad działalnością operacyjną PTK Centertel oraz odpowiadała za przygotowywanie i wdrażanie strategii dla spółek zależnych, jak również sprawowała nad nimi nadzór właścicielski.

Od 2011 roku Grażyna Piotrowska-Oliwa była członkiem zarządu ds. Sprzedaży w PKN Orlen S.A. Nadzorowała tam obszary sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów rafineryjnych oraz zajmowała się logistyką koncernu w kraju oraz w państwach sąsiadujących.

Prezesem zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. została w roku 2012. Do najważniejszych jej zadań w spółce należały: nadzór nad strategią i restrukturyzacją, nadzór właścicielski, HR, bezpieczeństwo, audyt wewnętrzny, komunikacja oraz sponsoring a także regulacje i struktury prawne.

Były członek rad nadzorczych firm takich jak:
 • PZU S.A,
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
 • ABC DATA S.A.,
 • ORLEN Deutschland GmbH,
 • EuroPol Gaz S.A.,
 • Hawe S.A.,
 • PGNiG Norway/International,
 • Telakces.com Sp. z o.o.

Obecnie (od czerwca 2015 roku) Grażyna Piotrowska-Oliwa jest prezesem zarządu Virgin Mobile Polska.

 • Kompetencje

 • Ekspert rynku energetycznego (paliwa, gaz, sektor wydobywczy)
 • Ekspert rynku telekomunikacyjnego w zakresie rynków europejskich/sektorów regulowanych (zagadnienia regulacyjne, prawne, strategia telekomów, rozwój rynku i nowe usługi)

Potwierdzeniem ww. kompetencji prócz doświadczenia są przebyte przez Grażynę Piotrowską-Oliwę kursy i szkolenia.

Odbyła ona szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada - 1996), kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (zakończony zdanym egzaminem - 1997), kurs dla doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji - 1998) a także kursy makroekonomiczne i finansowe (London School of Economics - 1999), sfinansowane dzięki elitarnemu stypendium Chevening, które przyznane zostało jej przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W trakcie swojej kariery zawodowej Grażyna Piotrowska-Oliwa prowadziła również działalność doradczą oraz inwestycyjną.